De aanleiding om contact op te nemen kan voortkomen uit persoonlijke problemen, werkgerichte problemen, relatieproblemen, of ongewenste kinderloosheid.

Persoonlijke problemen, zoals:
- niet lekker in je lijf zitten
- niet meer kunnen genieten
- je niet begrepen voelen
- veel negatieve stress ervaren en dat niet voldoende kunnen beinvloeden
- depressie

Werkgerichte problemen, zoals:
- burn-out of overwerkt zijn

Relatieproblemen, zoals:
- steeds verder escalerende ruzies
- elkaar, met de komst van kinderen, (een beetje) kwijtgeraakt zijn
- moeizame communicatie

Vragen rond ongewenste kinderloosheid:
- omgaan met stress van behandeling
- hoe en wanneer ik mijn kind vertel over KID of eiceldonatie
- samen verder gaan, als behandelingen geen resultaat hebben